SAP EWM - 有用的资源

以下资源包含有关SAP EWM的其他信息.请使用它们来获得更深入的知识.

SAP EWM上的有用链接

  • SAP EWM Wiki  : 维基百科对SAP EWM的参考

  • SAP EWM官方网站 :  SAP EWM官方网站

SAP EWM上的有用书籍

  • SAP EWM

  • SAP EWM

  • SAP Extended Warehouse Management

  • 使用SAP ERP进行仓库管理

  • Warehouse Management mit SAP EWM

要在此页面上登记您的网站,请发送电子邮件到 admin@it1352.com